ARION Μαγιονέζα 500ml


Αυθεντική παχύρρευστη κρεμώδης μαγιονέζα που θα σας κατακτήσει με τη νοστιμιά της.


2.20 
  • ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 7580
  • Αποστολή:  
  • Πολιτική Επιστροφών: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν έχει κάποιο ελάττωμα, ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του προϊόντος ισχύουν τα ακόλουθα: • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος. • Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε μέσω courier, ή με κάποια μεταφορική εταιρεία, επιλογής μας ή επιλογής του πελάτη. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος προϊόντος. • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του προβλήματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. • Εφόσον διαπιστωθεί το πρόβλημα, πραγματοποιείται, αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη. • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα: • Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος. • Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη. • Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων. • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης, αποστολής επιστροφής και αντικαταβολής. • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη. • Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και χρήσης των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 50%-100%. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε: • προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας ( όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σαπούνια, κρέμες περιποίησης, οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, έλαια (φυτικά και αιθέρια) κ.α.). • προϊόντα που παραδόθηκαν στην διεύθυνση που μας δηλώσατε, με δικό μας μεταφορικό μέσον και όχι μέσω τρίτου (courier, μεταφορική εταιρία) Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 211 214 1948, είτε μέσω e-mail στο info@proiontaghs.gr

Μάθε Περισσότερα


Δοκιμάστε τη σκέτη, σε σαλάτες, αλείψτε τη στο ψωμί, δοκιμάστε την μέσα σε σάντουιτς, συνοδέψτε με την μαγιονέζα τα κρεατικά, το κοτόπουλο ή τα ψάρια. Ανακατέψτε την με άλλα υλικά, όπως με μουστάρδα και κέτσαπ και γεμίστε αυγά βραστά. Όπως και να την χρησιμοποιήσετε ένα πράγμα θα σας μείνει αξέχαστο.

Η κρεμώδης υφή της και η ακαταμάχητη γεύση της.

Δεν σταματάει εδώ όμως η χρήση της. Έξω από την κουζίνα η μαγιονέζα έχει αποδείξει επάξια τις καλλυντικές και θεραπευτικές της ιδιότητες.

.

Απαλύνει τις παρανυχίδες. Αν δεν έχετε χρόνο για ένα ολοκληρωμένο μανικιούρ τότε μπορείτε να κάνετε ένα στα γρήγορα ξεκινώντας με τις παρανυχίδες σας. Βουτήξτε τα δάχτυλά σας σε ένα μπολάκι με μαγιονέζα και αφήστε τα εκεί για 5-10 λεπτά. Οι παρανυχίδες σας θα μαλακώσουν και μετά ρίχνοντας λίγο ζεστό νερό θα έχετε τέλεια ενυδατωμένα και μαλακά άκρα.

Διώξτε την μπογιά. Αν κατά λάθος πιτσιλίσατε με λίγη μπογιά κάποια επιφάνεια τότε απλώστε γρήγορα λίγη μαγιονέζα πριν στεγνώσει τελείως η μπογιά. Η μαγιονέζα βοηθάει στη διάσπαση του λαδιού της μπογιάς με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο εύκολο να την αφαιρέσετε στη συνέχεια με ένα πανάκι.

Απομακρύνει το νερό. Αν σας έπεσε κατά λάθος νερό σε ξύλινες επιφάνειες και φοβάστε μην ποτίσουν, τότε βάλτε πάνω στην επιφάνεια μαγιονέζα, σκεπάστε την με μια πετσέτα και πιέστε την πάνω στο σημείο. Αφήστε την εκεί για μερικές ώρες και μετά απομακρύνετέ την με ένα πανάκι.

Ανανεώνει τα φυτά. Αφού πρώτα καθαρίσετε τα φύλλα των φυτών σας με νερό και λίγο σαπούνι, στη συνέχεια περάστε από πάνω με λίγη μαγιονέζα. Η μαγιονέζα θα βοηθήσει τα φυτά να δείχνουν υγιή και φρέσκα για πολλές εβδομάδες!

Χρήσεις της μαγιονέζας στα μαλλιά:

Μάσκα μαλλιών με μαγιονέζα.

Κατεστραμμένα μαλλιά; Ταλαιπωρημένα μαλλιά από ντεκαπάζ; Η πιο αποτελεσματική φυσική θεραπεία μαλλιών είναι η μαγιονέζα! Πρόκειται για την καλύτερη σπιτική μάσκα μαλλιών η οποία θα σας κοστίσει όσο ένα βαζάκι μαγιονέζα. Απλώστε την απαραίτητη ποσότητα μαγιονέζας σε όλο το μήκος των μαλλιών. Στη συνέχεια τυλίξτε τα μαλλιά με μια πετσέτα, περιμένετε 30 με 40 λεπτά και λουστείτε κανονικά. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη μάσκα έως και 2 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με το πόσο ανάγκη την έχουν τα μαλλιά σας.

Η μαγιονέζα ως μαλακτικό στα μαλλιά.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, μια από τις πιο σημαντικές ιδιότητες της μαγιονέζας είναι η βαθιά ενυδάτωση και θρέψη. Μπορείτε να αντικαταστήσετε το conditioner με μαγιονέζα, ειδικά αν έχετε ξηρές άκρες στα μαλλιά. Αφήστε το λίγα λεπτά να δράσει και στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο χλιαρό νερό.

Λάμψη στα μαλλιά με μαγιονέζα.

Μια μάσκα μαλλιών με μαγιονέζα και μέλι θα σας χαρίσει δύναμη και υπέροχη λάμψη! Σε 6 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα προσθέστε 2 μεγάλες κουταλιές μέλι, ανακατέψτε καλά και εφαρμόστε το μείγμα για 20 λεπτά στα μαλλιά σας.

Προστασία του χρώματος των μαλλιών με μαγιονέζα.

Η βαφή και οι ανταύγειες χάνουν την ένταση και τη ζωντάνια τους λόγω του συχνού styling. Για να μην ξεθωριάζει το χρώμα, χρησιμοποιήστε τη μαγιονέζα σαν γρήγορη μάσκα προστασίας χρώματος για βαμμένα μαλλιά μια φορά την εβδομάδα! Εφαρμόστε μικρή ποσότητα μαγιονέζας για 10 λεπτά στα μαλλιά πριν το λούσιμο και θα εντυπωσιαστείτε με τα αποτελέσματα.

Τσίχλα στα μαλλιά; Η μαγιονέζα είναι η λύση!

Η μαγιονέζα κάνει καλό στα μαλλιά και βοηθά επίσης στις ατυχίες. Την επόμενη φορά που θα σας τύχει να δείτε την τσίχλα κολλημένη στα μαλλιά ξεχάστε το ψαλίδι και  με ψυχραιμία,  απλώστε με τα χέρια σας λίγη μαγιονέζα στην περιοχή κάνοντας μασάζ, περιμένετε λίγα λεπτά και στη συνέχεια τραβήξτε απαλά την τσίχλα.

Ανακούφιση από τα ηλιακά εγκαύματα. Αντικαταστήστε την αλόη βέρα με μαγιονέζα για άμεση ανακούφιση από τα ηλιακά εγκαύματα.

Αντιφθειρικό. Μία από τις πιο ασυνήθιστες χρήσεις της μαγιονέζας, είναι η εφαρμογή της ως θεραπεία για τις ψείρες. Κάντε μασάζ με μαγιονέζα στο τριχωτό της κεφαλής, καλύψτε το κεφάλι σας με μια πετσέτα ή ένα σκουφάκι μπάνιου και αφήστε τη μαγιονέζα να δράσει όλη τη νύχτα. Το επόμενο πρωί, λουστείτε κανονικά.

Ενυδατώνει Την Ξηρή Επιδερμίδα. Το λάδι και το ξύδι που περιέχονται στη μαγιονέζα, την καθιστούν ένα θαυμάσιο προϊόν για το ξηρό δέρμα. Απλώστε μαγιονέζα στο πρόσωπό σας και αφήστε την για 10 λεπτά. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μια υγρή πετσέτα για να την σκουπίσετε.

Γυαλίστε Τα Ασημικά. Μπορεί να εκπλαγείτε αν σας πούμε ότι η μαγιονέζα είναι από τα καλύτερα προϊόντα για να τρίψετε τα ασημικά σας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το λεμόνι και το ξύδι αφαιρούν αποτελεσματικά τη θαμπάδα.

Καθαρίζει Τους Λεκέδες Από Νερό. Όταν θέλετε να αφαιρέσετε λεκέδες από νερό πάνω σε ξύλο, χρησιμοποιείστε μαγιονέζα αντί για κάποιο κοινό βερνίκι επίπλων. Αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στα ξύλινα έπιπλα κήπου.

Αφαιρέστε Ένα Δαχτυλίδι. Αν ένα δαχτυλίδι έχει κολλήσει στο δάχτυλό σας, βουτήξτε το σε μαγιονέζα. Το δαχτυλίδι θα γλιστρήσει αμέσως.

Πόρτες Που Τρίζουν. Προκειμένου να σταματήσουν οι πόρτες να τρίζουν ενοχλητικά, βάλτε λίγη μαγιονέζα στους μεντεσέδες.

Καθαρίστε Τους Διακόπτες Φωτισμού. Γυαλίστε τους διακόπτες του σπιτιού σας, απλώνοντας λίγη μαγιονέζα με ένα βαμβακερό πανάκι. Στη συνέχεια, σκουπίστε τους με μια στεγνή, καθαρή πετσέτα.

Γυαλίστε Τα Πλήκτρα Του Πιάνου. Όπως και οι διακόπτες, έτσι και τα πλήκτρα του πιάνου μαζεύουν εύκολα σκόνη και βρωμιά. Κάντε τα να λάμψουν, τρίβοντάς τα με λίγη μαγιονέζα πάνω σε ένα μαλακό πανί. Μετά από λίγα λεπτά, σκουπίστε τα με μια στεγνή πετσέτα.

Υπάρχουν εκατοντάδες άλλες εφαρμογές όπου η μαγιονέζα είναι η εύκολη και γρήγορη λύση. Λίγο ψάξιμο θέλει και θα ανακαλύψετε πολλά.

Sitemap: https://www.proiontaghs.gr/sitemap.xml User-agent: * Allow: / Disallow: /versions/2/include/ Disallow: /versions/2/wizard/