Βότανα


Τα βότανα είναι αυτοφυή φυτά, που αναπτύσσονται σε διαφορές άγονες ή και σε καλλιεργημένες περιοχές και τα οποία κατά διαφορά χρονικά διαστήματα οι γεωργοί τα μαζεύουν ή όπως συνήθως λένε, τα «βοτανίζουν». Διαθέτουμε μεγάλο κατάλογο βοτάνων με τις θεραπείες τους και τις αντενδείξεις τους. Μάθετε τις ασθένειες που θεραπεύει κάθε βότανο!