Βούτυρο Γάλακτος Λιδωρικίου 500γρ


Όταν θέλετε να δώσετε έξτρα άρωμα στα φαγητά σας ή τα γλυκά σας ένα βούτυρο είναι το καλό. Καθαρό φρέσκο βούτυρο γάλακτος από 100% αιγοπρόβειο γάλα από το Λιδωρίκι Φωκίδας. Υγεία και νοστιμιά. Διατίθεται ΜΟΝΟ για την Αττική.


7.40 
  • ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 1324
  • Αποστολή:  
  • Πολιτική Επιστροφών: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν έχει κάποιο ελάττωμα, ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του προϊόντος ισχύουν τα ακόλουθα: • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος. • Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε μέσω courier, ή με κάποια μεταφορική εταιρεία, επιλογής μας ή επιλογής του πελάτη. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος προϊόντος. • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του προβλήματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. • Εφόσον διαπιστωθεί το πρόβλημα, πραγματοποιείται, αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη. • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα: • Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος. • Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη. • Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων. • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης, αποστολής επιστροφής και αντικαταβολής. • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη. • Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και χρήσης των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 50%-100%. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε: • προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας ( όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σαπούνια, κρέμες περιποίησης, οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, έλαια (φυτικά και αιθέρια) κ.α.). • προϊόντα που παραδόθηκαν στην διεύθυνση που μας δηλώσατε, με δικό μας μεταφορικό μέσον και όχι μέσω τρίτου (courier, μεταφορική εταιρία) Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 211 214 1948, είτε μέσω e-mail στο info@proiontaghs.gr

Μάθε Περισσότερα


Όταν θέλετε να δώσετε έξτρα άρωμα στα φαγητά σας ή τα γλυκά σας ένα βούτυρο είναι το καλό. Καθαρό φρέσκο βούτυρο γάλακτος από 100% αιγοπρόβειο γάλα από το Λιδωρίκι Φωκίδας. Υγεία και νοστιμιά.

Είτε μαγειρεύετε λιχουδιές είτε τρώτε το πρωινό σας τοστ, το βούτυρο είναι σαφώς η καλύτερη επιλογή όχι μόνο διότι κάνει καλό στην υγεία αλλά διότι έχει κι εκείνη την υπέροχη, γεμάτη γεύση.

Άλλωστε κι οι προγονοί μας επέλεγαν το φρέσκο βουτυράκι και οι καρδιακές παθήσεις και η υψηλή χοληστερόλη ήταν σχεδόν άγνωστες τότε. Σήμερα λοιπόν, η έρευνα τεκμηριώνει αυτό που ενστικτωδώς ήξεραν οι παππούδες μας.

Δείτε λοιπόν 3 σημαντικούς λόγους για να εισάγετε το βούτυρο στην καθημερινή διατροφή σας.

  1. Πρόληψη Καρκίνου.

Το βούτυρο και τα άλλα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά γαλακτοκομικά προϊόντα περιέχουν πολλές ουσίες με αντικαρκινικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών οξέων βραχείας και μέσης αλυσίδας, τα οποία έχουν συσχετιστεί με αντικαρκινική δράση, σύμφωνα με τον ειδικό ερευνητή Δρ.. Ray Peat. Το συζευγμένο λινελαϊκό οξύ που βρίσκεται σε αφθονία στο βούτυρο έχει επίσης ισχυρή αντικαρκινική δράση.

Οι γυναίκες που κατανάλωναν καθημερινά τέσσερις ή περισσότερες μερίδες βουτύρου και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά κάθε μέρα είχαν 41% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο του παχέος εντέρου σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν λιγότερο από μία μερίδα ημερησίως.

Εκείνοι που προτιμούν τα επεξεργασμένα τρόφιμα σε σχέση με τα φυσικά έχουν διαιωνίσει τον μύθο ότι η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών προκαλεί καρκίνο του μαστού, αλλά οι μελέτες δεν έδειξαν κάποιο συσχετισμό. Μία μελέτη διερεύνησε τη σχέση μεταξύ κατανάλωσης κρέατος, αυγών και υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά γαλακτοκομικών προϊόντων με τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Η έρευνα παρακολούθησε την πορεία περισσότερων από 7000 γυναικών για πάνω από οκτώ χρόνια σχετικά με την κατανάλωση αυτών των τροφών και τα επίπεδα κινδύνου για καρκίνο του μαστού, αλλά τα αποτελέσματα δεν αποκάλυψαν καμία σχέση.

Το βούτυρο είναι η μόνη ζωική πηγή λαυρικού οξέος 12C, λιπαρού οξέος μεσαίας αλυσίδας που έχει ιδιαίτερα ισχυρές αντικαρκινικές επιδράσεις. Άλλες πηγές είναι το λάδι καρύδας, το έλαιο φοινικοπυρήνων και το μητρικό γάλα. Το βούτυρο είναι η μόνη πηγή βουτυρικού οξέος, λιπαρού οξέος βραχείας αλυσίδας που μειώνει τη φλεγμονή στο παχύ έντερο και διατηρεί την ακεραιότητα των κυττάρων που ευθυγραμμίζονται στο παχύ έντερο. Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα είναι στριμωγμένο, το βουτυρικό οξύ μπορεί να αναστείλει την κυτταρική ανάπτυξη των αδιαφοροποίητων κυττάρων.

Οι άφθονες ποσότητες βιταμινών Α και D που βρίσκονται στο βούτυρο είναι απαραίτητες για την υγιή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος . Και το βούτυρο είναι μία από τις λίγες καλές πηγές σεληνίου, ενός μετάλλου που συνεργάζεται με τον ψευδάργυρο για να αποτρέψει και να θεραπεύσει τον καρκίνο του μαστού. Σε μια μελέτη που παρακολούθησε περισσότερους από 1300 ανθρώπους για περίοδο οκτώ ετών, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το βέλτιστο επίπεδο σεληνίου μείωσε τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα κατά 46%, τον καρκίνο του παχέος εντέρου κατά 58% και τον καρκίνο του προστάτη κατά 63%.

  1. Προλαμβάνει Καρδιοαγγειακά Νοσήματα.

Το βούτυρο μαζί με άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που προστατεύουν την καρδιά. Τα συστατικά αυτά περιλαμβάνουν τη βιταμίνη Α, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σωστή λειτουργία ολόκληρου του καρδιαγγειακού συστήματος. Τα βρέφη μητέρων με ανεπάρκεια βιταμίνης Α εμφανίζουν πολλές ανωμαλίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων.

Οι άφθονες ποσότητες φυσικής λεκιθίνης στο βούτυρο εξασφαλίζουν το σωστό μεταβολισμό των λιπών, ενώ τα πολλά αντιοξειδωτικά καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες που αποδυναμώνουν τις αρτηρίες. Αυτά τα αντιοξειδωτικά καταπολεμούν τη βλάβη των ελεύθερων ριζών από τα οξειδωμένα και τα κοκκώδη λίπη.

Γνωρίζατε ότι η χοληστερόλη είναι αντιοξειδωτικό; Αυτό τεκμηριώθηκε το 1984. Το 2009, μια μελέτη έδειξε ότι σχεδόν το 75% των ασθενών που νοσηλεύτηκαν με έμφραγμα είχαν επίπεδα χοληστερόλης που δεν ήταν υπεύθυνα για το καρδιαγγειακό επεισόδιο.

Αυτό το εύρημα δείχνει ότι η χοληστερόλη δεν είναι καν παράγοντας για τη δημιουργία καρδιακών παθήσεων, όπως η ιατρική προσπάθησε να μας κάνει να πιστέψουμε.

Το βούτυρο είναι μια εξαιρετική πηγή χοληστερόλης, μιας ουσίας που διατηρεί τη συνοχή της κυτταρικής μεμβράνης, χρησιμοποιείται στην παραγωγή των στεροειδών ορμονών και είναι το υλικό από το οποίο παρασκευάζονται τα χολικά άλατα. Το μητρικό γάλα περιέχει υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του νωτιαίου μυελού και του νευρικού συστήματος.

Το λαυρικό οξύ αυξάνει την HDL χοληστερόλη, γνωστή και ως «καλή» χοληστερόλη, και έχει χαρακτηριστεί ότι έχει ευνοϊκότερη επίδραση στη συνολική HDL από οποιοδήποτε άλλο λιπαρό οξύ, κορεσμένο ή ακόρεστο. Η χαμηλή HDL συσχετίζεται με πολλά αρνητικά αποτελέσματα υγείας που κυμαίνονται από ήπια έως σοβαρά και περιλαμβάνουν το μεταβολικό σύνδρομο και την εμφάνιση  αθηροσκλήρωσης.

  1. Καταπολεμά την Παχυσαρκία.

«Η κατανάλωση λίπους δε σημαίνει ότι θα παχύνουμε κιόλας», λέει ο Mark Hyman, M.D. (12) Εντοπίζει δε αυτή την εσφαλμένη πίστη σε μια μελέτη που έγινε πριν από δεκαετίες και εξέτασε τον καρδιακό κίνδυνο με βάση τον τρόπο ζωής και τις διατροφικές συνήθειες, αλλά το γεγονός ότι συσχετίζονται δεν σημαίνει ότι είναι η αιτία της παχυσαρκίας η κατανάλωση λίπους.

Παρ ‘όλα αυτά, αυτό το ψευδές συμπέρασμα συνεχίζεται να υφίσταται, τουλάχιστον εν μέρει λόγω του γεγονότος ότι οι τεχνολόγοι και οι μεταποιητές τροφίμων το πήραν ως λόγο για να φέρουμε στην αγορά πολλά νέα επεξεργασμένα προϊόντα φθηνού κόστους και χαμηλής διατροφικής αξίας.

Ο ανθρώπινος λιπώδης ιστός αποτελείται κυρίως από λιπαρά οξέα μακράς αλυσίδας, το είδος των λιπαρών οξέων που υπάρχουν στο ελαιόλαδο και τα πολυακόρεστα έλαια. Υπάρχει ελάχιστη αποθήκευση στο σώμα των λιπαρών οξέων βραχείας και μέσης αλυσίδας που υπάρχουν στο βούτυρο.

Αντ' αυτού, αυτά χρησιμοποιούνται για την παροχή ενέργειας για το σώμα και όχι για την αύξηση του βάρους. Η κατανάλωση του βουτύρου μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος επειδή είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και σας αφήνει με μια αίσθηση κορεσμού.
Αυτό το συναίσθημα εντείνεται από την υπέροχη γεύση του. Από την άλλη πλευρά, η μαργαρίνη και άλλα υποκατάστατα του βουτύρου που δεν παρέχουν εύκολα χρήσιμη ενέργεια μπορούν να οδηγήσουν σε υπερκατανάλωση τροφής ή ακόμη και σε κραιπάλη, επειδή το σώμα δεν λαμβάνει τη διατροφή που χρειάζεται.

10 λόγοι για να καταναλώνουμε το πραγματικό, φρέσκο βούτυρο.

Το προϊόν διατίθεται ΜΟΝΟ για τον νομό Αττικής. 

Sitemap: https://www.proiontaghs.gr/sitemap.xml User-agent: * Allow: / Disallow: /versions/2/include/ Disallow: /versions/2/wizard/