Άγριο ρύζι ανάμεικτο με bonet χύμα 500γρ


Παρά το όνομά του το άγριο ρύζι δεν είναι ρύζι. Έχει πολλά διατροφικά οφέλη και είναι μία πηγή ισχυρών αντιοξειδωτικών.


1.90 
  • ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 4473
  • Αποστολή:  
  • Πολιτική Επιστροφών: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν έχει κάποιο ελάττωμα, ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του προϊόντος ισχύουν τα ακόλουθα: • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος. • Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε μέσω courier, ή με κάποια μεταφορική εταιρεία, επιλογής μας ή επιλογής του πελάτη. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος προϊόντος. • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του προβλήματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. • Εφόσον διαπιστωθεί το πρόβλημα, πραγματοποιείται, αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη. • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα: • Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος. • Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη. • Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων. • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης, αποστολής επιστροφής και αντικαταβολής. • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη. • Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και χρήσης των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 50%-100%. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε: • προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας ( όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σαπούνια, κρέμες περιποίησης, οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, έλαια (φυτικά και αιθέρια) κ.α.). • προϊόντα που παραδόθηκαν στην διεύθυνση που μας δηλώσατε, με δικό μας μεταφορικό μέσον και όχι μέσω τρίτου (courier, μεταφορική εταιρία) Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 211 214 1948, είτε μέσω e-mail στο info@proiontaghs.gr

Μάθε Περισσότερα


Παρά το όνομά του το άγριο ρύζι δεν είναι ρύζι. Αν και είναι ο σπόρος ενός υδρόβιου χόρτου όπως το ρύζι δεν σχετίζεται άμεσα με αυτό. Αυτό το χόρτο αναπτύσσεται φυσικά σε ρηχά γλυκά νερά κατά μήκος των ποταμών και των λιμνών. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά είδη άγριου ρυζιού. Το ένα προέρχεται από την Ασία και συγκομίζεται ως λαχανικό. Τα υπόλοιπα τρία είναι εγγενή στη Βόρεια Αμερική και συγκομίζονται ως σιτηρά. Το άγριο ρύζι είχε αρχικά καλλιεργηθεί από ιθαγενείς Αμερικάνους, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα σιτηρά ως βασικό τρόφιμο για εκατοντάδες χρόνια. Αναφέρετε ως ρύζι διότι μοιάζει και μαγειρεύεται σαν άλλα είδη ρυζιού.

Το άγριο ρύζι καταναλώνεται κυρίως σε αυτή την μορφή, αναμεμιγμένο σε συγκεκριμένη αναλογία με απλό ρύζι με το τελικό αποτέλεσμα να είναι, εκτός από γευστικό, και ιδιαιτέρως πρωτότυπο στο τραπέζι καθώς διατηρείται και μετά το μαγείρεμα η διχρωμία του. Χρησιμοποιείται πολύ σαν γαρνιτούρα σε ξεχωριστά πιάτα και είναι κατάλληλο αποκλειστικά για πιλάφι.

Διατροφικά στοιχεία

Το άγριο ρύζι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, περιέχει επίσης λυσίνη, φυτικές ίνες και είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. Διατροφική ανάλυση δείχνει πως το άγριο ρύζι είναι στη δεύτερη θέση (πρώτη είναι η βρώμη), σε περιεκτικότητα πρωτεΐνης ανά 100 θερμίδες.

Είναι επίσης μια καλή πηγή ορισμένων μετάλλων και βιταμινών Β και όπως ισχύει για όλα τα ρύζια, δεν περιέχει γλουτένη.

Πηγή ισχυρών αντιοξειδωτικών 

Τα αντιοξειδωτικά είναι σημαντικά για τη γενική υγεία. Πιστεύεται ότι προστατεύουν από τη γήρανση και μειώνουν τον κίνδυνο πολλών ασθενειών συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου. Το άγριο ρύζι είναι αποδεδειγμένα υψηλό σε αντιοξειδωτικά. Σε μια ανάλυση 11 δειγμάτων άγριου ρυζιού, διαπιστώθηκε ότι έχει 30 φορές μεγαλύτερη αντιοξειδωτική δράση από το λευκό ρύζι.

Γιατί να το επιλέξετε;

Σε κάθε περίπτωση η διατροφική του αξία είναι υψηλή και σίγουρα αξίζει την προσπάθεια να το δοκιμάσετε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη.

1. Εύκολο στην πέψη
Το άγριο ρύζι, για την ακρίβεια, είναι ο σπόρος του φυτού και όχι ο κόκκος του σιταριού και αυτό το χαρακτηριστικό του είναι ομολογουμένως και ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του. Δεδομένου λοιπόν ότι τα χόρτα χωνεύονται πολύ πιο εύκολα από το στομάχι, απ’ ότι τα σιτηρά, ειδικότερα, μάλιστα, από τα άτομα που έχουν ευαισθησία στη γλουτένη και σχετικά προβλήματα στην πέψη.
Παρά τη βασική αυτή διαφορά το άγριο ρύζι μοιάζει και μαγειρεύεται με τον ίδιο τρόπο που μαγειρεύονται και τα άλλα είδη ρυζιού, γι’ αυτό συχνά παρεξηγείται για είδος σιτηρού. Το άγριο ρύζι, επομένως, όπως όλα τα άλλα είδη, δεν περιέχει γλουτένη.

2. Υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά
Αξίζει να σημειώσουμε πως το καστανό ρύζι είναι μεν πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, αλλά το άγριο ρύζι έχει ακόμα περισσότερα στη σύστασή του.
Πιο συγκεκριμένα, το άγριο ρύζι είναι φυτό που συναντάται στην αμερικανική ήπειρο και χρησιμοποιούταν για χρόνια από τους ιθαγενείς της Αμερικής, δεδομένης της ανθεκτικότητάς του στους βαρείς χειμώνες και τις αντίξοες συνθήκες και είναι αυτή η ανθεκτικότητά του που αυξάνει την ποιότητα και την αξία των αντιοξειδωτικών που περιέχει, κάνοντάς το έτσι ιδανική τροφή για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού.

3. B βιταμίνες

Το άγριο ρύζι έχει σαφώς μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε Β βιταμίνες, απ’ ότι το καστανό ρύζι και περιέχει αυξημένες ποσότητες ριβοφλαβίνης, βιταμίνης Β6 και το σύνολο της ομάδας των Β βιταμινών που είναι σημαντικές για την ενέργεια του ατόμου, την καλή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, της πεπτικής διαδικασίας και του μεταβολισμού.

4. Μαγνήσιο
Όπως συμβαίνει και με άλλα θρεπτικά στοιχεία που περιέχονται και στα δυο είδη ρυζιού, έτσι και με το μαγνήσιο, το άγριο ρύζι, παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες μαγνησίου στη σύστασή του από το καστανό. Αν λάβουμε, μάλιστα, υπόψη μας, πόσο σημαντικό είναι το μαγνήσιο για τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος, την καταπολέμηση του άγχους, των πονοκεφάλων και της κόπωσης, γίνεται ευκολότερα αντιληπτή η μεγάλη θρεπτική αξία του άγριου ρυζιού.

5. Καλύτερη γεύση
Το άγριο ρύζι έχει μια πιο καπνιστή και γλυκιά γεύση από εκείνη του λευκού ή του καστανού ρυζιού και αυτό το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο σαν διατροφική επιλογή. Να θυμάστε, ωστόσο, για καλύτερη απόλαυση να επιλέγετε καθαρό άγριο ρύζι, το οποίο το ξεχωρίζετε από τις μαύρες και καφέ γραμμές που το διαχωρίζουν από τα άλλα είδη και αποφεύγετε μίξεις αγρίου με λευκό ή καστανό, που στερούνται, ελαφρώς, σε ιδιαιτερότητα γεύσης.

6. Φυτικές ίνες

Το ρύζι δεν είναι μια τροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάνοντας έτσι τους υδατάνθρακες που περιέχει κατώτερους από εκείνους της βρώμης, η οποία περιέχει σαφώς περισσότερες φυτικές ίνες. Το καστανό ρύζι, πιο συγκεκριμένα, περιέχει 1 γραμμάριο φυτικών ινών ανά ¼ της κούπας και δεδομένου ότι ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται 30 γραμμάρια ινών ανά ημέρα, ρίχνει τη διατροφική αξία, έστω από αυτή την άποψη, του καστανού ρυζιού.

Το άγριο ρύζι, ωστόσο, περιέχει την τριπλάσια ποσότητα σε φυτικές ίνες, συγκριτικά με το καστανό. Δεν το κάνει αυτό μεν ιδανική πηγή φυτικών ινών, αλλά σίγουρα το κάνει καλύτερη επιλογή σε σχέση με το καστανό.

7. Κάλιο
Το άγριο ρύζι είναι πλούσια πηγή καλίου, το οποίο με τη σειρά του διατηρεί στην αρτηριακή πίεση σε καλά επίπεδα και ανακουφίζει από το πρήξιμο της κοιλιάς. Η ποικιλία δε, του άγριου ρυζιού περιέχει μάλιστα τη διπλάσια ποσότητα σε κάλιο από τα αντίστοιχα νούμερα του καστανού, κάνοντάς το εξαιρετική διατροφική επιλογή.

Πηγήhttps://www.clickatlife.gr/ 

Δείτε εδώ: Συνταγές με άγριο ρύζι

Sitemap: https://www.proiontaghs.gr/sitemap.xml User-agent: * Allow: / Disallow: /versions/2/include/ Disallow: /versions/2/wizard/